100

Santa Shark | Baby Shark Christmas Song | Super Simple Songs


(gentle music) ♪ Ah ♪ ♪ Ah ♪ ♪ Ah ♪ ♪ Ooh ♪ ♪ Santa shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ (twinkling music) ♪ Reindeer sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Reindeer sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Reindeer sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Reindeer sharks ♪ (twinkling music) ♪ Elf sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Elf sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Elf sharks ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Elf Sharks ♪ (twinkling music) ♪ Making toys ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Making toys ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Making toys ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Making toys ♪ (twinkling music) ♪ Wrap them up ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Wrap them up ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Wrap them ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Wrap them up ♪ (twinkling music) ♪ Load the sleigh ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Load the sleigh ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Load the sleigh ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Load the sleigh ♪ (twinkling music) (bells ringing)
It’s Christmas! (bells ringing) ♪ Swim away ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim away ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim away ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim away ♪ (twinkling music) ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ (uptempo twinkling music) ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ ♪ Do, do, do, do, do, do, do, do ♪ ♪ Swim faster ♪ (uptempo twinkling music) ♪ Santa Shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ ♪ Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho ♪ ♪ Santa shark ♪ (twinkling music) Merry Christmas! (twinkling music)

Stephen Childs

100 Comments

 1. Whats the point of having raindeers if u can just swim away? i mean eve the elfs are following santa at the end. Santa gives him present child:wakes up santa sees baby hits baby

 2. This app was very good and very u is to be a good fit and you have to be able for

 3. Baby shark doodoodoodoooo x4 momy shark doodoodoodooo x4
  Dary shark doodoodoodooo x4
  Grandma shark doodoodoodoo x4
  Grandpa shark doodoodoodoo x4

  Lets go hunt doodoodoodoo x4
  The final dododododo x4

 4. If you had to choose between Christ and Santa which side would you choose. We know that Christ was born and preached the gospel filled with a Holy Spirit and a Covenant to Salvation.

 5. This is so disturbing because if the sharks come in a humans house there gonna eat them in there sleep

 6. Why am I watching a little kid video.
  Why am I watching this at night when I should be sleeping.
  Why am I watching this during spring.
  Most importantly, why did I enjoy it…..

 7. ESSE É O MELHOR VIDEO DA INTERNET MEU DEUS 😂😂😂

 8. HazazazasnazazazmsxadaxazadazazazLszaxaxaxazmadazaxsxaxsxaxsaxagaaxaxaznsaxazamaXaxaxazsxaxakszmVazazazazixaxaxaxaxaxazpaxazaxa

 9. CazazazznasxazazamazazazaAxazaxazaiasaxazaxazaxazmaazaxazaxaxmazaxaxaxaxazazazeazazaxaznadazajsasaaasazamssdazazmaxaAsasamaxaxazlmpaxafadaxamsaxalmazaxaxazaasxaxaxanmxazaxMssazaCaxazaxaxaxmaxaxaxaxazmmazazaxanazaxazaeazasamamsdazazazszazazmasdadazlsdaxalamadmmsdadalmpsadaxfsax

 10. TzaxazaznazaxaxaxazmazaxaxaxaxaxakaxaxazppazaxaxlaxaCzaxaxanmnaxaxpazaxaxazasdaxazaxansamxaxaxayssxamaxaxaxamamaxazaxaxlmsxañsaxazpmzazazalaaxazasaxesszazmsaxaxaxalmñaxaxzLadazaEasazazpsxaxaxamazaxazlaxppaaaxMazazazaxañaazaxañazañaxñaxadazazaxams.akaxaxpazazazapazazZpazaza.
  Azaxaz

 11. SaxazazmsdaxaplpzCazazazpasazazazlassxamaxazaxasaxazazazazazaladazaza🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍇🍈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *