16

★ How to Get to Mars. Very Cool! HD


We don’t fire a rocket motor all the way to mars. We don’t need to You just place the spacecraft on a trajectory to mars and let it coast for seven months and 300 million miles until it reaches the planet Atmospheric entry in 3.. 2.. 1.. Just passed in one minute that atmospheric entry current altitude 121 miles, current velocity 12,084 miles per hour We are now at an altitude of 73 miles moving at a speed of 12,192 miles per hour expected parachute deploy in five seconds four three, two, one, Mark We’re awaiting confirmation parachute has deployed Parachute was detected Heat shield deployed event Spacecraft reporting the scene field at the – Planet separation event has been detected. Spacecraft reporting lander has separated moving at a speed of 173 miles per hour We are near our terminal velocity Expected retro Rocket ignition on my mark – Mark. At this point in time, we should be on the ground Any signal that we receive from now indicates the vehicle would be alive on the ground and bouncing The Spacecraft has to survive all the bounces for landing to be a success No signal at the moment Standby Signal strength is currently intermittent We don’t see a signal at the moment What do we see? We’ve got the signal! [cheering] The first thing we have to do after we land is open our solar panels to the sun So we’ll have some power. This charges up the batteries After that, we can deploy the camera mast so the rover can see and deploy the antenna, so the rover can talk to us

Stephen Childs

16 Comments

 1. A little CLARIFICATION is needed! This is ANIMATION ment to ILLUSTRATE how NASA landed the two robots Spirit and Opportunity on Mars back in 2003/04.

 2. The funny thing is the only plant we have to live in it we destroying it and we r searching for other , spending tio much money for discover other life in space nd we r destroying the life we already have

 3. Nice job geniuses (l think) can figure out how to get to Mars (l think) but can't figure out how to cure the common cold ( 🤔🤔🤔)

 4. Dz 5:29 Piotr i apostołowie powiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.

  Izj 40:21 Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?

  Izj 40:22 Przebywa On nad okręgiem ziemi, tej ziemi, której mieszkańcy są niby szarańcza. To On uczynił niebo jak firmament i rozciągnął je jak namiot, aby w nim zamieszkać.

  Job 38:4 Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz.

  Job 38:5 Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?

  Job 38:6 Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?

  1Sm 2:8 Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

  Psm 104:5 Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, By się nie zachwiała na wieki wieczne.

  Psm 104:6 Okryłeś ją głębią jak szatą, Wody stanęły nad górami.

  Rdz 1:14 Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!

  Rdz 1:15 Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.

  Rdz 1:16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło,

  aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

  Rdz 1:17 I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią.

  Rdz 1:18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności.

  Kzn 1:5 Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi.

  Job 28:24 Tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem.

  Job 34:13 Któż jeśli nie On z troską spogląda na ziemię i któż jeśli nie On baczy na cały okrąg ziemi?

  Prz 8:27 Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią toni.

  Prz 8:28 Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła;

  Prz 8:29 Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł

  podwaliny ziemi;

  Prz 8:30 Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim

  przez cały czas;

  Prz 8:31 Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.

  Prz 8:32 A teraz słuchajcie mnie, synowie! Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!

  Człowieku: czy rozumiesz co czytasz! Okrąg to nie kula! Światło to nie planeta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *